Tỷ lệ cá cược hôm nay : 27/02/2021

Giờ Trận Đấu Cả trận Hiệp 1
Ty Le Tai Xiu 1x2 Ty Le Tai Xiu
England Premier League 1
28/02
00:30
Leeds
Aston Villa
Đặt Cược
-0.25 1.96
+0.25 2.60
   
0.5 1.01
16.00
   
2.20
3.00
3.75
-0.25 2.32
+0.25 2.89
   
0.5 1.25
3.65
   
-0.5 2.20
+0.5 3.15
   
1.0 1.01
10.50
   
-0.5 2.75
+0.5 3.30
   
0.75 1.35
3.10
   
-0.75 2.63
+0.75 3.68
   
1.25 1.10
6.80
   
-0.75 3.55
+0.75 4.50
   
1.0 1.52
2.45
   

OXBET.COM - NHÀ CÁI DU BAI - NẠP 1 ĐƯỢC 2 - THƯỞNG 100% GIÁ TRỊ NẠP

27/02
19:30
Manchester City
West Ham
Đặt CượcSoi kèo
-0.25 1.15
+0.25 11.00
   
0.5 1.01
17.00
   
1.22
13.00
6.00
-0.25 1.40
+0.25 6.80
   
0.5 1.22
4.00
   
-0.5 1.24
+0.5 11.50
   
0.75 1.02
18.00
   
-0.5 1.68
+0.5 7.00
   
0.75 1.30
3.35
   
-0.75 1.28
+0.75 18.00
   
1.0 1.02
19.00
   
+0.25 1.11
-0.25 2.85
   
1.0 1.44
2.70
   

11BET - Hoàn Trả Mỗi Ngày 1% - Không Giới Hạn

28/02
03:00
Newcastle
Wolves
Đặt Cược
-0.25 3.28
+0.25 1.81
   
0.5 1.07
8.00
   
3.45
2.19
3.10
-0.25 3.10
+0.25 2.30
   
0.5 1.45
2.60
   
-0.5 3.69
+0.5 2.20
   
0.75 1.09
6.15
   
-0.5 4.00
+0.5 2.85
   
0.75 1.68
2.12
   
-0.75 4.97
+0.75 2.64
   
1.0 1.11
5.65
   
-0.75 5.90
+0.75 3.90
   
2.5 10.00
1.05
   

27/02
22:00
West Brom
Brighton
Đặt CượcSoi kèo
-0.25 3.45
+0.25 1.65
   
0.5 1.04
8.20
   
3.75
2.01
3.25
-0.25 3.55
+0.25 2.10
   
0.5 1.40
2.75
   
-0.5 4.10
+0.5 1.94
   
0.75 1.05
7.70
   
-0.5 4.50
+0.5 2.60
   
0.75 1.60
2.28
   
-0.75 5.60
+0.75 2.28
   
1.0 1.07
7.10
   
-0.75 6.60
+0.75 3.45
   
3.5 17.00
1.01
   
28/02
00:30
Leeds
Aston Villa
Đặt Cược
-0.25 1.96
+0.25 2.60
   
0.5 1.01
16.00
   
2.20
3.00
3.75
-0.25 2.32
+0.25 2.89
   
0.5 1.25
3.65
   
-0.5 2.20
+0.5 3.15
   
1.0 1.01
10.50
   
-0.5 2.75
+0.5 3.30
   
0.75 1.35
3.10
   
-0.75 2.63
+0.75 3.68
   
1.25 1.10
6.80
   
-0.75 3.55
+0.75 4.50
   
1.0 1.52
2.45
   
27/02
19:30
Manchester City
West Ham
Đặt CượcSoi kèo
-0.25 1.15
+0.25 11.00
   
0.5 1.01
17.00
   
1.22
13.00
6.00
-0.25 1.40
+0.25 6.80
   
0.5 1.22
4.00
   
-0.5 1.24
+0.5 11.50
   
0.75 1.02
18.00
   
-0.5 1.68
+0.5 7.00
   
0.75 1.30
3.35
   
-0.75 1.28
+0.75 18.00
   
1.0 1.02
19.00
   
+0.25 1.11
-0.25 2.85
   
1.0 1.44
2.70
   
28/02
03:00
Newcastle
Wolves
Đặt Cược
-0.25 3.28
+0.25 1.81
   
0.5 1.07
8.00
   
3.45
2.19
3.10
-0.25 3.10
+0.25 2.30
   
0.5 1.45
2.60
   
-0.5 3.69
+0.5 2.20
   
0.75 1.09
6.15
   
-0.5 4.00
+0.5 2.85
   
0.75 1.68
2.12
   
-0.75 4.97
+0.75 2.64
   
1.0 1.11
5.65
   
-0.75 5.90
+0.75 3.90
   
2.5 10.00
1.05
   
27/02
22:00
West Brom
Brighton
Đặt CượcSoi kèo
-0.25 3.45
+0.25 1.65
   
0.5 1.04
8.20
   
3.75
2.01
3.25
-0.25 3.55
+0.25 2.10
   
0.5 1.40
2.75
   
-0.5 4.10
+0.5 1.94
   
0.75 1.05
7.70
   
-0.5 4.50
+0.5 2.60
   
0.75 1.60
2.28
   
-0.75 5.60
+0.75 2.28
   
1.0 1.07
7.10
   
-0.75 6.60
+0.75 3.45
   
3.5 17.00
1.01
   
England Championship 1
27/02
19:30
Bournemouth
Watford
Đặt Cược
-0.25 2.30
+0.25 2.25
   
0.5 1.03
8.30
   
2.55
2.75
3.20
-0.25 2.60
+0.25 2.63
   
0.5 1.38
2.75
   
-0.5 2.75
+0.5 2.70
   
0.75 1.05
7.80
   
-0.5 3.35
+0.5 2.63
   
0.75 1.57
2.25
   
-0.75 3.10
+0.75 3.10
   
1.0 1.07
7.20
   
-0.75 4.70
+0.75 3.55
   
1.0 1.98
1.83
   
27/02
22:00
Barnsley
Millwall
Đặt Cược
-0.25 1.83
+0.25 3.00
   
0.5 1.05
7.30
   
2.10
3.50
3.10
-0.25 2.25
+0.25 3.10
   
0.5 1.45
2.55
   
-0.5 2.20
+0.5 3.45
   
0.75 1.07
6.70
   
-0.5 2.85
+0.5 4.00
   
0.75 1.66
2.08
   
-0.75 2.50
+0.75 4.15
   
1.0 1.10
6.10
   
-0.75 3.90
+0.75 5.90
   
2.5 10.00
1.04
   

27/02
22:00
Birmingham
QPR
Đặt Cược
-0.25 2.28
+0.25 2.28
   
0.5 1.04
8.30
   
2.59
2.55
3.30
-0.25 2.60
+0.25 2.60
   
0.5 1.40
2.75
   
-0.5 2.65
+0.5 2.70
   
0.75 1.05
7.80
   
-0.5 3.30
+0.5 3.30
   
0.75 1.58
2.23
   
-0.75 3.26
+0.75 3.20
   
1.0 1.07
7.20
   
-0.75 4.50
+0.75 4.50
   
1.0 1.99
1.82
   
27/02
22:00
Blackburn
Coventry
Đặt Cược
-0.25 1.75
+0.25 3.20
   
0.5 1.05
8.00
   
2.00
3.80
3.10
-0.25 2.19
+0.25 3.60
   
0.5 1.38
2.80
   
-0.5 2.14
+0.5 3.83
   
0.75 1.07
6.70
   
-0.75 3.76
+0.75 6.70
   
0.75 1.54
2.30
   
-0.75 2.54
+0.75 5.08
   
1.0 1.08
8.50
   
-1 6.60
+1 14.00
   
1.0 1.87
1.81
   
27/02
22:00
Brentford
Stoke City
Đặt Cược
-0.25 1.58
+0.25 3.70
   
0.5 1.04
7.90
   
1.80
4.40
3.30
-0.25 2.00
+0.25 3.70
   
0.5 1.41
2.70
   
-0.5 1.84
+0.5 4.50
   
0.75 1.06
7.40
   
-0.5 2.50
+0.5 4.65
   
0.75 1.60
2.18
   
-0.75 2.08
+0.75 5.75
   
1.0 1.08
6.80
   
-0.75 3.30
+0.75 7.00
   
1.0 1.96
1.68
   
27/02
22:00
Luton
Sheffield Wednesday
Đặt Cược
-0.25 1.96
+0.25 2.80
   
0.5 1.05
7.40
   
2.24
3.25
3.05
-0.25 2.38
+0.25 3.00
   
0.5 1.45
2.55
   
-0.5 2.30
+0.5 3.40
   
0.75 1.07
6.80
   
-0.5 3.10
+0.5 3.90
   
0.75 1.67
2.07
   
-0.75 2.75
+0.75 4.10
   
1.0 1.09
6.20
   
-0.75 4.25
+0.75 5.75
   
2.5 10.00
1.05
   
27/02
19:30
Bournemouth
Watford
Đặt Cược
-0.25 2.30
+0.25 2.25
   
0.5 1.03
8.30
   
2.55
2.75
3.20
-0.25 2.60
+0.25 2.63
   
0.5 1.38
2.75
   
-0.5 2.75
+0.5 2.70
   
0.75 1.05
7.80
   
-0.5 3.35
+0.5 2.63
   
0.75 1.57
2.25
   
-0.75 3.10
+0.75 3.10
   
1.0 1.07
7.20
   
-0.75 4.70
+0.75 3.55
   
1.0 1.98
1.83
   
27/02
22:00
Middlesbrough
Cardiff
Đặt Cược
-0.25 2.14
+0.25 2.45
   
0.5 1.05
7.60
   
2.37
2.90
3.40
-0.25 2.42
+0.25 2.75
   
0.5 1.43
2.60
   
-0.5 2.45
+0.5 3.00
   
0.75 1.07
8.30
   
-0.5 3.10
+0.5 3.55
   
0.75 1.64
2.12
   
-0.75 3.05
+0.75 3.60
   
1.0 1.09
6.40
   
-0.75 4.40
+0.75 5.25
   
2.5 10.00
1.06
   
27/02
22:00
Barnsley
Millwall
Đặt Cược
-0.25 1.83
+0.25 3.00
   
0.5 1.05
7.30
   
2.10
3.50
3.10
-0.25 2.25
+0.25 3.10
   
0.5 1.45
2.55
   
-0.5 2.20
+0.5 3.45
   
0.75 1.07
6.70
   
-0.5 2.85
+0.5 4.00
   
0.75 1.66
2.08
   
-0.75 2.50
+0.75 4.15
   
1.0 1.10
6.10
   
-0.75 3.90
+0.75 5.90
   
2.5 10.00
1.04
   
27/02
22:00
Preston
Huddersfield
Đặt Cược
-0.25 2.00
+0.25 2.60
   
0.5 1.03
8.30
   
2.31
2.91
3.30
-0.25 2.40
+0.25 2.88
   
0.5 1.38
2.75
   
-0.5 2.40
+0.5 3.00
   
0.75 1.05
9.50
   
-0.5 3.16
+0.5 3.82
   
0.75 1.57
2.25
   
-0.75 2.94
+0.75 4.03
   
1.0 1.07
7.20
   
-0.75 4.18
+0.75 5.15
   
1.0 1.98
1.83
   
27/02
22:00
Birmingham
QPR
Đặt Cược
-0.25 2.28
+0.25 2.28
   
0.5 1.04
8.30
   
2.59
2.55
3.30
-0.25 2.60
+0.25 2.60
   
0.5 1.40
2.75
   
-0.5 2.65
+0.5 2.70
   
0.75 1.05
7.80
   
-0.5 3.30
+0.5 3.30
   
0.75 1.58
2.23
   
-0.75 3.26
+0.75 3.20
   
1.0 1.07
7.20
   
-0.75 4.50
+0.75 4.50
   
1.0 1.99
1.82
   
27/02
22:00
Rotherham
Reading
Đặt Cược
-0.25 2.41
+0.25 2.18
   
0.5 1.04
7.90
   
2.70
2.55
3.30
-0.25 2.63
+0.25 2.69
   
0.5 1.38
2.75
   
-0.5 2.62
+0.5 2.40
   
0.75 1.06
7.30
   
-0.5 3.45
+0.5 3.30
   
0.75 1.57
2.25
   
-0.75 3.36
+0.75 3.14
   
1.0 1.06
6.75
   
-0.75 4.65
+0.75 4.50
   
1.0 1.87
1.74
   
27/02
22:00
Blackburn
Coventry
Đặt Cược
-0.25 1.75
+0.25 3.20
   
0.5 1.05
8.00
   
2.00
3.80
3.10
-0.25 2.19
+0.25 3.60
   
0.5 1.38
2.80
   
-0.5 2.14
+0.5 3.83
   
0.75 1.07
6.70
   
-0.75 3.76
+0.75 6.70
   
0.75 1.54
2.30
   
-0.75 2.54
+0.75 5.08
   
1.0 1.08
8.50
   
-1 6.60
+1 14.00
   
1.0 1.87
1.81
   
27/02
22:00
Swansea
Bristol City
Đặt Cược
-0.25 1.58
+0.25 3.55
   
0.5 1.04
8.00
   
1.72
4.80
3.40
-0.25 2.00
+0.25 3.70
   
0.5 1.42
2.65
   
-0.5 1.82
+0.5 4.70
   
0.75 1.06
7.50
   
-0.5 2.50
+0.5 4.65
   
0.75 1.61
2.18
   
-0.75 2.05
+0.75 5.75
   
1.0 1.07
6.90
   
-0.75 3.30
+0.75 7.00
   
1.0 1.89
1.68
   
27/02
22:00
Brentford
Stoke City
Đặt Cược
-0.25 1.58
+0.25 3.70
   
0.5 1.04
7.90
   
1.80
4.40
3.30
-0.25 2.00
+0.25 3.70
   
0.5 1.41
2.70
   
-0.5 1.84
+0.5 4.50
   
0.75 1.06
7.40
   
-0.5 2.50
+0.5 4.65
   
0.75 1.60
2.18
   
-0.75 2.08
+0.75 5.75
   
1.0 1.08
6.80
   
-0.75 3.30
+0.75 7.00
   
1.0 1.96
1.68
   
27/02
22:00
Luton
Sheffield Wednesday
Đặt Cược
-0.25 1.96
+0.25 2.80
   
0.5 1.05
7.40
   
2.24
3.25
3.05
-0.25 2.38
+0.25 3.00
   
0.5 1.45
2.55
   
-0.5 2.30
+0.5 3.40
   
0.75 1.07
6.80
   
-0.5 3.10
+0.5 3.90
   
0.75 1.67
2.07
   
-0.75 2.75
+0.75 4.10
   
1.0 1.09
6.20
   
-0.75 4.25
+0.75 5.75
   
2.5 10.00
1.05
   
27/02
22:00
Middlesbrough
Cardiff
Đặt Cược
-0.25 2.14
+0.25 2.45
   
0.5 1.05
7.60
   
2.37
2.90
3.40
-0.25 2.42
+0.25 2.75
   
0.5 1.43
2.60
   
-0.5 2.45
+0.5 3.00
   
0.75 1.07
8.30
   
-0.5 3.10
+0.5 3.55
   
0.75 1.64
2.12
   
-0.75 3.05
+0.75 3.60
   
1.0 1.09
6.40
   
-0.75 4.40
+0.75 5.25
   
2.5 10.00
1.06
   
27/02
22:00
Preston
Huddersfield
Đặt Cược
-0.25 2.00
+0.25 2.60
   
0.5 1.03
8.30
   
2.31
2.91
3.30
-0.25 2.40
+0.25 2.88
   
0.5 1.38
2.75
   
-0.5 2.40
+0.5 3.00
   
0.75 1.05
9.50
   
-0.5 3.16
+0.5 3.82
   
0.75 1.57
2.25
   
-0.75 2.94
+0.75 4.03
   
1.0 1.07
7.20
   
-0.75 4.18
+0.75 5.15
   
1.0 1.98
1.83
   
27/02
22:00
Rotherham
Reading
Đặt Cược
-0.25 2.41
+0.25 2.18
   
0.5 1.04
7.90
   
2.70
2.55
3.30
-0.25 2.63
+0.25 2.69
   
0.5 1.38
2.75
   
-0.5 2.62
+0.5 2.40
   
0.75 1.06
7.30
   
-0.5 3.45
+0.5 3.30
   
0.75 1.57
2.25
   
-0.75 3.36
+0.75 3.14
   
1.0 1.06
6.75
   
-0.75 4.65
+0.75 4.50
   
1.0 1.87
1.74
   
27/02
22:00
Swansea
Bristol City
Đặt Cược
-0.25 1.58
+0.25 3.55
   
0.5 1.04
8.00
   
1.72
4.80
3.40
-0.25 2.00
+0.25 3.70
   
0.5 1.42
2.65
   
-0.5 1.82
+0.5 4.70
   
0.75 1.06
7.50
   
-0.5 2.50
+0.5 4.65
   
0.75 1.61
2.18
   
-0.75 2.05
+0.75 5.75
   
1.0 1.07
6.90
   
-0.75 3.30
+0.75 7.00
   
1.0 1.89
1.68
   
England National League 1
27/02
22:00
Boreham Wood
Solihull Moors
Đặt Cược
-0.25 2.12
+0.25 2.57
   
0.5 1.05
7.40
   
2.37
2.80
2.92
-0.25 2.55
+0.25 2.87
   
0.5 1.44
2.55
   
-0.5 2.50
+0.5 3.02
   
0.75 1.07
6.70
   
-0.5 3.28
+0.5 3.69
   
0.75 1.70
2.13
   
-0.75 2.99
+0.75 3.62
   
1.0 1.09
6.10
   
-0.75 4.48
+0.75 5.10
   
2.5 10.00
1.06
   
27/02
22:00
Bromley
Altrincham
Đặt Cược
-0.25 1.95
+0.25